Môi giới & Tư vấn Đầu tư


GMD quý 1 hụt thu tài chính

2014-05-18 01:02

GMD: Quý 1, hụt thu tài chính, lãi hợp nhất giảm 73% so với cùng kỳ trước

Quý 1/2014, CTCP Đại lý Liên hiệp Vận chuyển (HOSE: GMD) ghi nhận doanh thu hợp nhất 614.5 tỷ đồng, tăng nhẹ 8.6% so với cùng kỳ năm trước; song lãi ròng lại giảm 73%, xuống 40 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu là do doanh thu tài chính trong kỳ giảm 78.5% khi chỉ đạt 40 tỷ đồng, lợi nhuận khác cũng giảm 24.6% xuống 5.5 tỷ đồng.

Trừ các chi phí liên quan, lãi ròng sau cùng đạt 39.6 tỷ đồng, giảm 73% so với cùng kỳ.

—————

Trở lại