Môi giới & Tư vấn Đầu tư


DIC: Lãi hợp nhất quý 1 đạt 1.2 tỷ đồng

2014-05-18 01:37

CTCP Đầu tư và Thương mại DIC (HOSE: DIC) ghi nhận doanh thu hợp nhất quý 1/2014 đạt 610.5 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi cùng kỳ; lãi ròng đạt 1.2 tỷ đồng, gấp 7 lần cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh doanh thu tăng gấp rưỡi thì giá vốn hàng bán cũng tăng ở mức tương ứng 53% lên 584.9 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đạt 25.6 tỷ đồng, tăng 81.8%.

—————

Trở lại