Môi giới & Tư vấn Đầu tư


BMP: Quý 1 lãi hợp nhất 83.5 tỷ đồng

2014-05-18 01:05

 

Quý 1/2014, CTCP Nhựa Bình Minh (HOSE: BMP) ghi nhập doanh thu hợp nhất đạt 501.3 tỷ đồng, tăng trưởng 15% so với cùng kỳ năm trước. Lãi ròng tăng 4.6% và đạt 83.5 tỷ đồng.

Theo chỉ tiêu năm 2014 thì doanh thu của BMP đã thực hiện được 22.8% kế hoạch. Giá vốn hàng bán trong kỳ tăng 18% lên 359 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đạt 142 tỷ đồng, tăng 9% cùng kỳ.

Doanh thu tài chính của công ty giảm đáng kể 60%, đạt 4.7 tỷ đồng. Chi phí lãi vay chỉ vỏn vẹn 8 triệu đồng, trong khi cùng kỳ là gần 2 tỷ đồng. Trừ các chi phí liên quan, lãi hợp nhất sau cùng của công ty đạt 83.5 tỷ đồng, tăng nhẹ 4.6% so với cùng kỳ năm trước.

—————

Trở lại