Môi giới & Tư vấn Đầu tư


Khách hàng Cá nhân

LCTV cam kết mang đến cho khách hàng những lợi ích và tăng trưởng vốn. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn và quản lý vốn cá nhân trong các lĩnh vực:

  • Danh mục theo yêu cầu
  • Quản lý Quỹ
  • Kế hoạch tài chính
  • Hưu Kế hoạch
  • Bất động sản
  • Chứng khoán, trái phiếu và hàng hóa giao dịch
  • Quản lý tài sản

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ mang đến cho bạn các kiến thức và kinh nghiệm quản lý tài chính, tạo nên các cơ hội sinh lợi hoặc giảm thiếu các rủi ro tiềm ẩn trong kinh doanh. Chúng tôi luôn quan tâm và cố gắng đáp ứng các nhu cầu tài chính của khách hàng.